Pozitív Pszichológia Laboratórium

.

Bemutatkozás

Az ELTE Pozitív Pszichológia Laboratóriumában pozitív pszichológiai jelenségeket (pl.flow, pszichológiai immunitás, érzelmi intelligencia, boldogság-stratégiák ) vizsgálunk biopszichoszociális szempontokból.

Célunk, hogy a vizsgált jelenségeket több oldalról tárjuk fel, megerősítve azok helyét a pszichológia tudományában. Kutatásainkban számos eszközt alkalmazunk: interjúkat, arcvizsgálatot (Ekman FACS), elektrofiziológiai méréseket (EEG, GBR, EKG, Holter), és kérdőíves vizsgálatokat is végzünk.

Legújabb kutatásainkban azt vizsgáljuk, hogyan lehet a leggazdaságosabban, (a legkevesebb energiát pazarolva, izzadságmentesen) pozitív állapotok fenntartásával a legtöbb tapasztalatot, ismeretet, tudást szerezni és a legsokoldalúbb képességeket kimunkálni, valamint objektív mérésekkel kívánjuk igazolni, a flow-elmélet azon elméleti állításait, melyek szerint ha flow állapotban tevékenykedünk kevésbé fáradunk el, valamint, hogy a flow-val átitatott tanulás (tapasztalatszerzés) hatékonyabb. Érdeklődésünk középpontjában áll az a kérdés is, hogy hol helyezhető el a flow élmény a lelki jelenségek rendszerében (érzelmi állapot, motivációs állapot, módosult tudatállapot, speciális figyelmi-állapot).

Célkitűzéseink

1. A flow elmélet (a flow, mint tudományos konstruktum) az elméletből levezetett következtetések tapasztalati érvényességének ellenőrzése

2. A flow állapot „megteremtésében” kitüntetett szerepet játszó személyiségkomponensek azonosítása

3. A flow élmény vizsgálata társas helyzetben

4. A flow élményt átélő személy agyműködésének on-line monitorozása, a flow-ra jellemző agyi elektrofiziológiai mintázatok, perifériás vegetatív reakciók valamint az optimális élményt kísérő mimikai megnyilvánulások identifikálása

5. A képesség-alapú érzelmi intelligencia modell érvényességének empirikus elemzése

6. A flow mérési eszköztárának továbbfejlesztése (pl. Flow Állapot Kérdőív)

7. Módszertani fejlesztések az érzelmi intelligencia mérése területén (pl. EIT 6-8; EIT 10-15)

8. A boldogság-stratégiák demográfiai változókkal és személyiséggel való együttjárásainak elemzése, valamint a boldogság-statégiák alkalmazásának összefüggései az érzemi és pszichológiai jólléttel.

Műszerpark

• Nihon-Kohden WEE-1000 típusú vezeték-nélküli EEG (200Hz mintavételi frekvencia)

• Micromed STD LTM 64

• poligráf

• Holter

• Leonar3do 3D-s rajzoló szoftver (http://leonar3do.com/en/)

Munkatársak

Prof. Dr. Oláh Attila, egyetemi tanár, ELTE Pszichológia Intézet

Dr. Nagy Henriett, egyetemi adjunktus, ELTE Pszichológia Intézet

Magyaródi Tímea, egyetemi tanársegéd, ELTE Pszichológia Intézet

Elérhetőségek

1064 Budapest, Izabella u. 46. IV emelet

Telefon: +36-1-461-4500/5624 v. 5693

E-mail: olah.attila@ppk.elte.hu


.