MA

Klinikai és egészségpszichológia szakirány

A pszichológus mesterképzés klinikai és egészségpszichológia szakiránya olyan okleveles pszichológusok képzését tűzi ki célul, akik a pszichológia vonatkozó tudományterületeinek korszerű tudásanyagát mesterszinten képesek elsajátítani, és ismereteiket szakszerűen és hatékonyan képesek alkalmazni az egészséges és kórosan megváltozott pszichés folyamatok tudományos igényű vizsgálatában, a pszichés és testi betegségekkel küzdő emberek diagnosztikájának és kezelésének támogatásában, valamint a betegségmegelőzés és az egészségfejlesztés gyakorlatában.

A szakirány mintaterve:

A tanszék által oktatott tárgyak

alapozó, közös képzésben:

 • Személyiségpszichológia
 • Többváltozós statisztika
 • Kommunikációs készségfejlesztés

– klinikai és egészségpszichológia szakirányon:

 • A klinikai pszichológia és a tanácsadás alapjai
 • Az egészségpszichológia alapkérdései és társadalmi kontextusa
 • Egészség-pszichofiziológia
 • Neurobiológia és pszichofarmakológia
 • Az addiktológia alapjai
 • Részletes pszichopatológia és patopszichológia
 • A klinikai és egészségpszichológiai kutatások módszertana
 • Klinikai egészségpszichológia
 • Stressz és megküzdés
 • Klinikai- és egészségpszichológiai esetprezentációk
 • Addiktológiai kutatásmódszertan (kötelezően választható)
 • A  hipnóziskutatás módszertana (kötelezően választható)
 • Környezetpszichológiai kutatások módszertana (kötelezően választható)
 • Pszichofiziológiai kutatások módszertana (kötelezően választható)
 • A  pszichológiai tartalomelemzés módszertana (kötelezően választható)
 • Neuropszichológia
 • Klinikai pszichodiagnosztika I.
 • Egészség-pszichofiziológia és pszichoneuroimmunológia
 • Pszichoterápiás elméletek és intervenciós módszerek
 • Egészségmagatartás, egészségfejlesztés és egészségkommunikáció
 • Egészségpszichológiai edukációs módszerek és programok
 • A bizonyítékokon alapuló medicina és a magatartástudomány módszertani alapjai
 • Klinikai pszichodiagnosztika II.
 • Klinikai és neuropszichológiai diagnosztika: komplex esetelemzések
 • Szuggesztív hatások egészségügyi vonatkozásai
 • Egybefüggő szakmai terepgyakorlat a klinikai pszichológia területén
 • Egybefüggő szakmai terepgyakorlat az egészségpszichológia területén

Szakmai gyakorlatok:

Az MA képzés során minden hallgató kötelezően szakmai gyakorlatokon vesz részt.

Rövidebb időtartamú gyakorlatokra az 1. (őszi) félévben a “A klinikai pszichológia és a tanácsadás alapjai” tárgy keretében, a 2. (tavaszi) félévben a “Klinikai és egészségpszichológia esetprezentációk” tárgy keretében és a 3. (őszi) félévben a “Klinikai és neuropszichológiai diagnosztika: Komplex esetelemzések” tárgy keretében kerül sor, majd a 4. (tavaszi) félévben 60 órás “Egybefüggő terepgyakorlatokon” (klinikai és egészségpszichológiai területen) kell részt venni.