Magyar Pszichológiai Társaság

A Magyar Pszichológiai Társaság (MPT) az ország egyik legrégibb tudományos társasága. 1928-ben alakult és célja a magyar pszichológia tudományos közéletének szervezése, a pszichológiai oktatás, kutatás és gyakorlat fejlesztése, a tagok szakmai tájékozódásának elősegítése. Az MPT magas színvonalú ismeretek nyújtásával szerepet vállal a pszichológusok továbbképzésében, az ismeretterjesztésben, a nemzetközi kapcsolatok ápolásában.

A Társaság elnöke Dr. Oláh Attila egyetemi tanár, főtitkára Dr. Vargha András egyetemi tanár.

Az MPT honlapja

*

Szakmai Etikai Kódex (SzEK)

A SzEK elsőrendű célja, hogy megállapítsa a pszichológus számára a hivatása gyakorlásával együtt járó legalapvetőbb jogok és kötelességek rendszerét.

A SzEK irányelvei és előírásai az MPT és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete (MPÉE) tagjai számára kötelezőek és azokat a szakmai tevékenységük gyakorlása során érvényesítik.

A SzEK ismeretének hiánya, vagy az abban foglaltak helytelen értelmezése nem mentesíti a pszichológust a következmények alól.

Az  Etikai Kódex itt megtekinthető.

*

Tesztbizottság (TB)

Az MPT Tesztbizottsága (a továbbiakban TB) olyan szakmavédelmi szervezet, amely a pszichológiai vizsgáló- és mérési eljárások (továbbiakban tesztek) magyarországi használatának magas szakmai színvonalát hivatott megőrizni és fejlesztését elősegíteni. Az érvényes szakmai, jogi és etikai követelményeknek megfelelő tesztfejlesztés, tesztkiadás, tesztforgalmazás és tesztalkalmazás előmozdításával védelmezi a kliensek, az intézmények és a tesztalkotó és tesztalkalmazó pszichológusok érdekeit. A TB a rendelkezésére álló eszközökkel fellép azokkal a szakemberekkel, pszichológusokkal, magán és jogi személyiséggel rendelkezőkkel, illetve szakmai és nem szakmai intézményekkel, vállalkozásokkal és társaságokkal szemben, akik, illetve amelyek a teszthasználat érvényes szakmai, jogi és etikai szabályait megszegik.

A Tesztbizottság elnöke Dr. Nagy János egyetemi docens, titkára Nagybányai Nagy Olivér egyetemi tanársegéd.

A Tesztbizottságról bővebben