Pro Pszichologia Alapítvány

Az Alapítvány célja a fiatal pszichológus nemzedék szakmai tájékozódásának segítése, a pszichológus munka perspektíváinak és nehézségeinek ismertetése, a szakmai szocializáció elősegítése, kommunikációs csatornák létrehozása és működtetése, a szakmai fejlődés elősegítése, a fiatal pszichológus társadalom igényeinek fölmérése, a nyert eredmény közvetítése más fórumok felé, információs bázis kialakítása és hozzáférhetővé tétele, rendezvények, találkozók szervezése.

A Kuratórium elnöke: Dr. Rózsa Sándor egyetemi adjunktus

Az Alapítvány honlapja