Pszichofiziológia Tanszéki Szakcsoport

.

Bemutatkozás

A Pszichofiziológia Tanszéki Szakcsoport tevékenységének fő területe a pszichofiziológia és az ehhez kapcsolódó tárgyak oktatása a pszichológus képzésben a BA,  MA, és a doktori programokban egyaránt, magyarul és angolul.

A Szakcsoport tudományos tevékenysége a kognitív és affektív folyamatok vizsgálata elektrofiziológiai módszerekkel. E tevékenység laboratóriumi bázisa az MTA Természettudományi Kutatóközpontjának Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézetében van. Módszertani szempontból különlegesség, hogy az adatelemzés során olyan eljárásokat (is) használnak, melyek kvantitatív módon képesek jellemezni az idegrendszeri állapotváltozások nemlineáris-lineáris komplexitás-jellemzőit, valamint hálózat-tulajdonságait. Az utóbbi években a kutatómunka fő célja az öregedéssel kapcsolatos változások elemzése fenti szempontok alapján.

Az oktatott tárgyak profiljának megfelelően a Pszichofiziológiai Szakcsoport  interdiszciplináris megközelítést képvisel az ELTE  pszichológiai képzésének minden szintjén, hangsúlyt fektetve a természettudományi-módszertani aspektusokra. Ez az alkalmazott elektrofiziológiai módszereknek megfelelően tükröződik a Pszichofiziológiai Szakcsoport tudományos tevékenységében is.

Elérhetőségek

1064 Bp. Izabella u. 46. IV. em. 404.

Telefon: (361) 461-4500/5617;  (361) 354-2290

Email: molnar.mark@ppk.elte.hu

Munkatársak

Molnár Márk egyetemi tanár, MD, DSc, szakcsoport-vezető

Tóth Brigitta PhD hallgató, ELTE Pszichológiai Intézet, Kognitív doktori program

Boha Roland PhD hallgató, ELTE Pszichológiai Intézet, Kognitív doktori program